Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri aktarmak amacıyla;  

  1. Bilgisayar Mühendisliği
  2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  3. Endüstri Mühendisliği
  4. İnşaat Mühendisliği
  5. Jeoloji Mühendisliği
  6. Kimya Mühendisliği
  7. Maden Mühendisliği
  8. Makine Mühendisliği
  9. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

dallarında; kuramsal ve uygulamalı araştırma ile tarama niteliklerinde makaleler yayımlamayı amaçlayan disiplinler arası ve hakemli bir dergidir. Dergi, belirtilen mühendislik branşlarında hızla gelişen alanlarına ilişkin çalışmaları ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan eserlerdir. Çalışmanın bilime ve uygulayıcılara katkısı olmalıdır.

Tarama Makalesi: Çok sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan eserlerdir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi ilk olarak 1986 yılında “Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi” olarak yayın hayatına başlamıştır. 1993 ve 2005 yıllarında yapılan isim değişiklikleri sonrasında, üniversitemiz adının "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" olması nedeniyle derginin adı da “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi” (ISSN: 1301-045x)  haline gelmiştir. Dergi yılda 2 sayı olarak yayımlanmış olup 2012 yılı sonunda yayın hayatına ara vermiştir.

2017 yılından itibaren e-Dergi olarak yayın hayatına tekrar başlamıştır.

NOTLAR :

1. Dergimizin EBSCO’da taranması konusunda "EBSCO Türkiye" ile süreç başlatılmıştır. Bir iki hafta içinde EBSCO incelemesinin biteceği ve sözleşmenin imzalanacağı beklenmeketdir. Bir kaç ay içinde de dergimizde yayınlana  tüm makalelerin, uluslararası veritabanı olan EBSCO'da  taranması mümkün görünmektedir.

2. Makale yüklemeleri, dergiparktaki sayfadan (http://dergipark.gov.tr/ogummf) yapılacaktır. 

Makale Gönderme

Makale Yazım Kuralları

Arşiv

Arşiv