İLETİŞİM

EDİTÖR

Prof. Dr. Emin KAHYA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Batı Meşelik Yerleşkesi 26480 ESKİŞEHİR

Tel: 0.222.239 37 50/3605 

e-posta : mmfdergi@ogu.edu.tr  

http://mmfdergi.ogu.edu.tr

 http://dergipark.gov.tr/ogummf 

 

SEKRETER

Sıdıka SEVİNÇ 

Tel : 0.222. 239 37 50 / 3364

e-posta : ssevinc@ogu.edu.tr