YazımKuralları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi’nde mühendislik bilim dallarında; kuramsal ve uygulamalı araştırma niteliklerinde makaleler yayımlanır.

Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir.

Her makale için aşağıda içeriği belirtilen 4 ayrı dosya oluşturulur.

  1. Yazar Bilgileri: Eserin başlığı (tüm kelimeler büyük harf) sayfaya ortalı olarak yazılmalıdır. Başlığın altında her bir yazarın ayrıntılı bilgileri (adı, soyadı, kurum bilgileri, tel, e-posta adresi) ile ORCID no verilir. Dergi web sayfası (http://mmfdergi.ogu.edu.tr/) “Belge ve Formlar” linkinde mevcuttur. 
  2. Ana Metin  : Özet,  Giriş, Bilimsel Yazın Taraması, Yöntem, Sonuçlar,  Tartışma (varsa Teşekkür), Çıkar Çatışması  ile Kaynaklar yer alır.  Metin içinde yazar veya yazarların ad–soyad ve iletişim bilgileri kesinlikle yer almamalıdır.  Bilimsel yazın taraması, Giriş kesiminde de verilebilir.   Tablo ve şekiller ile ekler, bu dosyada yer alır.
  3. Hakem Öneri Formu : Eseri değerlendirebilir, farklı üniversitelerden en az 5 adet hakem bilgilerini içerir. Dergi web sayfası (http://mmfdergi.ogu.edu.tr/) “Belge ve Formlar” linkinde mevcuttur. 
  4. Telif Hakkı Devir Formu: Yazıların telif hakkı devri, doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı formun yüklenmediği başvurular değerlendirmeye alınmaz, red edilir. Telif Hakkı Devir Formu, dergi web sayfasında (http://mmfdergi.ogu.edu.tr/) “Belge ve Formlar” linkinde temin edilip doldurulacak, makale yükleme esnasında, ilk adımda sisteme yüklenecektir.  

 

Makalenizi şablonu kullanarak oluşturabilrisiniz... Makale Şablonu İçin Tıklayınız...

 

Makale Yazım Kurallarını İndirmek İçin Tıklayınız....