YazımKuralları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi’nde mühendislik bilim dallarında; kuramsal ve uygulamalı araştırma niteliklerinde makaleler yayımlanır.

Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir.

Sayfa Düzeni: Dergide yayımlanması istenen makaleler, standart A4 boyutunda (210*297 mm)  üst 30 mm, alttan 25 mm  ve yan kenarlarda 15 boşluk olacak şekilde iki sütun halinde hazırlanmalıdır.  Şablon dergi web sayfası “Belge ve Formlar” linkinde verilmiştir.

Yazı Karakterleri: Makaleler Windows uyumlu Word kelime işlemcide, tümüne Cambria stili 10 punto uygulanmalıdır. Paragraflar satır başından (tab yok) başlatılmalı ve her paragraf öncesi 6 punto boşluk olmalıdır.

Makale, özet ve kaynaklar dahil, 8.000 kelimeyi aşmamalıdır.

Makale Başlığı: Makalenin dilinde olmak üzere başlık, 12 punto kalın yazı stilinde, 80 karakteri aşmamak kaydıyla, ortalanmış olarak, tüm kelimeler büyük harflerle yazılmalıdır.

Makale başlığından bir satır boş bırakıldıktan sonra yazar bilgileri yer alacaktır. Bu bilgiler, makale kabulü sonrası, yazar bilgileri dosyasından aktarılacaktır. Bu nedenle, yazar bilgileri,  şablonda belirtilmiş şekliyle bırakılmalıdır.

Türkçe ve İngilizce özet için iki sütun oluşturulmuştur. Sol sütunda özet sağ sütunda abstract yer alacaktır. 

Özet : Makale dili İngilizce de olsa özet yer almalıdır. Özet öncesi makalenin Türkçe adı, ortalanarak, yer almalıdır. Özet, makalenin ana temasını, problem ve çözüm yöntemi ile kısmi sonuçları içermeli, 250 kelimeyi aşmamalıdır. Referans içermez. Cambria stili 10 punto italik olmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Özetten sonra en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.

Abstract: İngilizce makale adı, her kelimenin ilk harfi büyük ve koyu olacak şekilde, yer almalıdır. Abstract, mümkün olduğunca, Türkçe özetin çevirisi olmalıdır.

Keywords : Abstract’tan sonra en fazla 5 anahtar kelime İngilizce dilinde verilmelidir.

Giriş ve Diğer Kısımlar: Makale, Abstract’tan sonra Giriş kısmı ile başlayıp çeşitli kısımlara ayrılmalı,  tartışmaya  yer verilip kaynaklar ile bitmelidir.

 

Makale yazım kuralları ile makale şablonu, derginin DergiPark web sayfasında verilmiştir.

Derginin DergiPark Web Sayfasına Erişmek İçin Tıklayınız…