Makale Gönderme

Her makale için aşağıda içeriği belirtilen 4 ayrı dosya oluşturulur.

  1. Yazar Bilgileri: Eserin başlığı (tüm kelimeler büyük harf) sayfaya ortalı olarak yazılmalıdır. Başlığın altında her bir yazarın ayrıntılı bilgileri (adı, soyadı, kurum bilgileri, tel, e-posta adresi) ile ORCID no verilir.  
  2. Ana Metin  : Özet,  Giriş, Bilimsel Yazın Taraması, Yöntem, Sonuçlar,  Tartışma  (varsa Teşekkür), Çıkar Çatışması  ile Kaynaklar yer alır.  Metin içinde yazar veya yazarların ad–soyad ve iletişim bilgileri kesinlikle yer almamalıdır.  Bilimsel yazın taraması, Giriş kesiminde de verilebilir.   Tablo ve şekiller ile ekler, bu dosyada yer alır.
  3. Hakem Öneri Formu : Eseri değerlendirebilir, farklı üniversitelerden en az 5 adet hakem bilgilerini içerir. 
  4. Telif Hakkı Devir Formu: Yazıların telif hakkı devri, doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. İmzalı formun yüklenmediği başvurular değerlendirmeye alınmaz, red edilir. Telif hakkı devir formu indirip, doldurulacak, makale yükleme esnasında, ilk adımda sisteme yüklenecektir.  

Gerekli tüm bilgi ve belgeler, derginin Dergipark’daki web sayfasında (http://dergipark.gov.tr/ogummf) verilmiştir. 

Dergipark web sayfası “Eğitim Sunumları ve Kullanım Videoları” linkinde (http://dergipark.gov.tr/page/egitim-dokumanlari) pek çok işlev için videolar verilmiştir. Makalenin nasıl sisteme yükleneceğine ilişkin ayrıntılı bilgiler

Makale gönderim süreci (yazarlar için)

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzVDRxUEhoalVTS00/view

adresinde verilmiştir. Makale göndermeden önce bu video izlenmelidir.

 

Derginin DergiPark Web Sayfasına Erişmek İçin Tıklayınız…