EDİTÖRLER

SAHİBİ

Prof. Dr. Hasan GÖNEN

Rektör

 

EDİTÖR

Prof. Dr. Emin KAHYA 

 

EDİTÖR YARDIMCILARI

Doç. Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI

Yrd. Doç. Dr. Meryem ULUSKAN 

 

ÖN DEĞERLENDİRME 

Bölüm

Adı ve Soyadı

Bilgisayar Müh.

Elektrik ve Elektronik Müh.

Yrd. Doç. Dr. Burak URAZEL

burazel@ogu.edu.tr

Endüstri Müh.

Makine Müh.

Araş. Gör. Büşra Nur ŞAHİN

bnsahin@ogu.edu.tr

İnşaat Müh.

Yrd.Doç.Dr.Hande GÖKDEMİR

handeg@ogu.edu.tr

Kimya Müh.

Metalurji ve Malzeme Müh.

Yrd. Dopç. Dr.  Salim EROL

esalim@ogu.edu.tr

Maden Müh.

Jeoloji Müh.

Araş. Gör. Dr. Hasan Serkan GÖKCEN 

hgokcen@ogu.edu.tr

 

 

BÖLÜM (ALAN) EDİTÖRLERİ 

Bölüm  

Adı ve Soyadı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Esra Nergis YOLAÇAN

yolacan@ogu.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Rıfat EDİZKAN 

redizkan@ogu.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

Prof. Dr. Nimetullah BURNAK

nburnak@ogu.edu.tr

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Ender DEMİREL

edemirel@ogu.edu.tr

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Selahattin KADİR

skadir@ogu.edu.tr

Kimya Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN

aaskin@ogu.edu.tr

Maden Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Sabiha KOCA

skoca@ogu.edu.tr

Makine Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Zekeriya ALTAÇ

azltac@ogu.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü

Prof. Dr. Mustafa ANIK 

manik@ogu.edu.tr