YAYIN İLKELERİ
 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi ilk olarak 1986 yılında “Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi” olarak yayın hayatına başlamıştır. 1993 yılında Osmangazi Üniversitesi ve 2005 yılında ise derginin adı “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi” (ISSN: 1301-045x)  haline gelmiştir. Dergi yılda 2 sayı olarak yayımlanmış olup 2012 yılı sonunda yayın hayatına ara vermiştir.  
 2. 2018 yılından itibaren E-Dergi (e-ISSN: 2630-5712)  olarak yayın hayatına tekrar başlamıştır. Yılda üç sayı yayınlanan hakemli bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler editörler ve hakemlerce değerlendirilir.
 3. Dergimizde, Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal teorik ve araştırma kategorisindeki bilimsel makaleler yayınlanır. Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenir. 
 4. Dergimizde, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, derleme ve çeviri türündeki yayınlara yer verilmemektedir.
 5. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir.
 6. Makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır.
 7. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Ayrıca hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmesi garanti edilir.
 8. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler hakemlere ilgili gecikmeyi bildiren hatırlatma mesajı gönderirler. 40 gün içinde sonuç alınamaması durumda alan editörleri yeni hakem ataması yaparlar.
 9. Makale hakkında kabul/ret kararı, alan editörü önerisiyle editörler tarafından verilir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major ya da minor revizyon kararı verilir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.
 10. Makale hakkında verilen minör veya majör kararından sonra gerekli değişikliklerin yazar tarafından 20 gün içinde yapılması beklenir. Aksi taktirde, makale reddedilir.
 11. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.
 12. Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler, uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 13. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, editör onayına sunulmadan önce iThenticate: Plagiarism Detection Software paket programı ile yazar veya dergi editörlüğü tarafından taranacak ve her makale için benzerlik raporu oluşturulacaktır. Benzerlik raporu, dergi editörleri tarafından kontrol edildikten sonra, sonucu %30 üzeri çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilir. Gerekli düzeltmenin 30 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir.
 14. Dergide yayınlanması kabul edilen makalelerin Telif Hakları dergimize devredilmiş sayılır.
 15. Başvuru aşamasında varsa yazarlar tarafından Çıkar Çatışması beyanı istenir. İlgili bildirim belirtilmemiş olsa bile Çıkar Çatışması bildirilmediğine dair not Dizgi aşamasında makaleye eklenir.
 16. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi'ne yayınlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmaz.