Paper Submission

Makale, tüm dosyaları ile birlikte,  derginin Dergipark’daki sistemine (http://dergipark.gov.tr/ogummf) yüklenir.

Makale  yükleyecek yazarın dergipark’a üye olması gerekir. Üye değil ise http://dergipark.gov.tr/register/ adresinden üyelik gerçekleştirilir.

Sisteme 5 adet dosya yüklenecektir.

a)    Yazarların ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı Kapak Sayfası

b)   Ana Metin (tablolar, şekiller ve ekler dahil)

c)    Eseri değerlendirebilir, farklı üniversitelerden en az 5 adet hakem bilgilerini içeren Hakem Öneri Formu

d)   Yapılması gerekenlerin kontrol edildiği Makale Kontrol Formu

e)   Yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmanın telif hakkının dergiye devredilmesi için, tüm yazarlar tarafından imzalanmış  Telif Hakkı Devir Formu

Sisteme yüklemeyi başlamadan önce bu 5 dosya hazır olmalıdır. Kapak sayfası ve ana metin “Yazım Kuralları” dikkate alınarak hazırlanır. Formlar, dergi web sayfası “Formlar” linkinde verilmiştir.

Dergipark web sayfası “Kullanım Videoları” linkinde (http://dergipark.gov.tr/page/egitim-dokumanlari) pek çok işlev için videolar verilmiştir. Makalenin nasıl sisteme yükleneceğine ilişkin ayrıntılı bilgiler

“6. Makale gönderim süreci (yazarlar için) (Sürece katılır)”

başlığında,

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzVDRxUEhoalVTS00/view

adresinde verilmiştir. Makale göndermeden önce bu video izlenmelidir.

Kullanıcı adı ve şifre girişi sonrasında, makale yüklemesi 3 adımda gerçekleşir.

 

Makale Yükleme ile ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız…

 

Dergi editörlüğü sisteme yüklenen dosyaları kontrol eder.

i.              Eksik dosya yüklemesi

ii.    Makalenin  iThenticate  benzerlik programları ile analizi sonucunda toplam benzerlik düzeyi %30 üzeri veya bir kaynakla ile benzerlik oranı %5 üzeri

iii.           Makalede şekilsel  önemli eksikleri (Makale Şekilsel Değerlendirme Raporu)

var ise yazardan düzeltme istenir veya red edilir.

Uygun olan makaleler Alan Editörünü aktarılır. Alan Editörü, eserin, bilimsel açıdan genel bir değerlendirmesini yapar. Dergide yayınlanabilir düzeyde olduğuna kanaat getirilir ise yazarın önerdiği veya hakem havuzunda mevcut hakemlerden 3 adeti, makaleyi değerlendirmek üzere atar. 

Her hakem makaleyi değerlendirir ve “Hakem Değerlendirme Formu”nu doldurarak dergiye gönderir. Hakemlerin görüşleri dikkate alınarak, Alan Editörü önerisiyle kabul veya düzeltme veya red kararı verilir.

 

Makale yüklemek için tıklayınız…