MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF ENGINEERING ARCHITECTURE FACULTY

ISSN 1301-045X

CİLT / VOL : XXII                 SAYI / NO : ÖZEL SAYI                ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE 2009

KURTKEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE ORMAN TRANSPORT BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

       Necmettin ŞENTÜRK, Tolga ÖZTÜRK, Murat DEMİR, Mustafa AKGÜL

ORMAN YOLU PLANLARININ OLUŞTURULMASINDA NETPRO YOL MODÜLÜNÜN KULLANILMASI

       Tolga ÖZTÜRK

UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİ VE ORMAN MEŞCERELERİNE AİT DENDROMETRİK ELEMANLAR ARASINDAKİ SPEKTRAL İLİŞKİLER

       Muhittin İNAN

BARAJ GÖLLERİNDE DEPREM SIRASINDA OLUŞAN HİDRODİNAMİK BASINÇLARIN SAYISAL BENZETİMİ

Ender DEMİREL, İsmail AYDIN

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

Nihal UĞURLUBİLEK

SOSYAL BİLİM PERSPEKTİFİNDE MÜZİKTE MODERN TEMSİL YÖNTEMİ

Cihan IŞIKHAN

YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI İLE TORNALAMADA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ

Süleyman NEŞELİ, Şakir TAŞDEMİR, Süleyman YALDIZ

METALİK TOZ İŞLEME TEKNOLOJİSİ VE PROSESLEME KADEMELERİ AÇISINDAN PARAMETRİK İLİŞKİLER

Şadi KARAGÖZ, Rıdvan YAMANOĞLU, Ş. Hakan ATAPEK

KAYNATILMIŞ BUĞDAYIN AKIŞKAN YATAKTA KURUTULMASININ DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

Ümran ERÇETİN, İ. Yalçın URALCAN

FIRINLARIN İLAVE YALITIMLA ENERJİ TÜKETİMLERİNİN AZALTILMASI

Ümran ERÇETİN

FARKLI PUZOLANLARLA ÜRETİLMİŞ ÇİMENTOLARIN DAYANIM GELİŞİMİNİN YAPAY SİNİR

AĞLARIYLA TAHMİNİ

İlker Bekir TOPÇU, Cenk KARAKURT, Mustafa SARIDEMİR

KİMYASAL ETKİDE KALMIŞ AAYFC’Lİ HARCIN DAYANIMININ YSA VE BM KULLANILARAK TAHMİNİ

İlker Bekir TOPÇU, Mehmet CANBAZ, Mustafa SARIDEMİR

ISISAL ETKİDE KALMIŞ AAYFC’Lİ HARCIN DAYANIMININ YSA VE BM KULLANILARAK TAHMİNİ

İlker Bekir TOPÇU, Mehmet CANBAZ, Mustafa SARIDEMİR

BETON MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNDEN YARARLANILARAK

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ

Serkan SUBAŞI, Ahmet BEYCİOĞLU, Mehmet EMİROĞLU

GENLEŞTİRİLMİŞ KİL AGREGALI HAFİF BETONLARDA BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE YARMADA ÇEKME

DAYANIMI TAHMİN MODELİ GELİŞTİRİLMESİ

Serkan SUBAŞI, Ahmet BEYCİOĞLU, Mehmet EMİROĞLU

KOCAELİ MAHALLELERİ DONATI YETERLİLİĞİNİN BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeynep Gamze MERT, Serhat YILMAZ

ELEKTRİK ENERJİ DAĞITIM SİSTEMİNDE EKONOMİK AKTİF GÜÇ DAĞITIMININ GENETİK ALGORİTMA

İLE BELİRLENMESİ

      Ali ÖZTÜRK, Salih TOSUN, Pakize ERDOĞMUŞ, Uğur HASIRCI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ