MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF ENGINEERING ARCHITECTURE FACULTY

ISSN 1301-045X

CİLT / VOL : XXI                                   SAYI / NO : 2                                    ARALIK 2008

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA DONMA ÇÖZÜLME

        İlker Bekir TOPÇU, Mehmet CANBAZ

SİLİS DUMANININ BETONDA MEKANİK ÇATLAK OLUŞUMLARINA ETKİSİ

        İlker Bekir TOPÇU, Mehmet CANBAZ

DÜŞÜK MALİYETLİ BİR RAMAN SPEKTROMETRESİNİN KARBON NANATÜP ANALİZİ İÇİN MODİFİKASYONU

        İbrahim MUTLAY, Furkan SOYSAL, Burhanettin ÇİÇEK

ÜST REKOR DEĞERLERİ KULLANILARAK PORSUK BARAJINDAKİ SU SEVİYESİNİN TAHMİNİ

        Arzu ALTIN, Günseli KURT

EFFECT OF SAWING RATE ON FORCE AND ENERGY REQUIREMENTS IN THE CIRCULAR

SAWING GRANITES

        Nurdan Güneş YILMAZ, R.Mete GÖKTAN

KAYMA DAİRESİ GÖÇME MEKANİZMASI İÇİN PLASTİK STABİLİTE ÇÖZÜMÜ

        Gülgün YILMAZ, Turcan TUTUK, Emre Aytuğ ÖZSOY

STATIC ANALYSIS OF VISCOELASTIC BEAMS THROUGH FINITE ELEMENT METHOD

        Hakan EROL, Hasan Selim ŞENGEL, Tacettin SARIOĞLU

LE CORBUSIER: ORANSAL IZGARA’DAN MODULOR’A

        Levent ŞENTÜRK

A NONLINEAR PROGRAMMING APPROACH FOR THE SWING UP CONTROL PROBLEM

        Ahmet YAZICI, Abdurrahman KARAMANCIOĞLU

PORSUK HAVZASI SU POTANSİYELİNİN HİDROELEKTRİK ENEJİ ÜRETİMİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

        Recep BAKIŞ, Metin ALTAN, Elif GÜMÜŞLÜOĞLU, Ahmet TUNCAN,

        Can AYDAY,Hızır ÖZSOY, Kemal OLGUN

REMOVAL OF DYESTUFF FROM WASTEWATER BY LEWATİT MONOPLUS M600

        T.Ennil KÖSE, Uğur SELENGİL

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ