MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF ENGINEERING ARCHITECTURE FACULTY

ISSN 1301-045X

CİLT / VOL : XXI                                   SAYI / NO : 1                                  HAZİRAN 2008

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONUN ÖZELİKLERİ

İlker Bekir TOPÇU, Turhan BİLİR, Hasan BAYLAVLI

BETONARMEDE DONATI VE BETON ARASINDAKİ ADERANSA KOROZYONUN ETKİSİ

İlker Bekir TOPÇU, Ahmet Raif BOĞA

YÜKSEK-DÜŞÜK KİREÇLİ UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN BASINÇ DAYANIMININ YSA VE

BM KULLANARAK TAHMİNİ

İlker Bekir TOPÇU, Mustafa SARIDEMİR

AÇIK İŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOİSTATİSTİKSEL TAHMİN MODELİ SEÇİMİ

Hakan AK, Adnan KONUK

BORLANMIŞ AISI 1030 ÇELİĞİNİN ABRAZİF AŞINMA ÖZELLİKLERİ

Osman Nuri ÇELİK, Ömür AKBAYIR, Hakan GAŞAN, Ümit ER, Nedret AYDINBEYLİ

BOR MADENİ İŞLETMECİLİĞİNDE VERİMLİLİK VE KARLILIK

Adnan KONUK, Seyhan ÖNDER

ÇENELİ KIRICIDA UFALANAN KROMİTLERİN TANE ŞEKİL KARAKTERİZASYONU

Adem TAŞDEMİR, Bahri ÖTEYAKA, Hüseyin ÖZDAĞ

HARRAN KİLİ ŞİŞME POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI VE

ÇOKLU REGRESYON MODELLERİNİN KULLANIMI

Murat TÜRKÖZ, Hasan TOSUN

GÖRÜNTÜ İSTATİSTİKLERİNDEN FAYDALANARAK LB6 ALGORİTMASININ GÜNCELLENMESİ

Kemal ÖZKAN, Erol SEKE

JIT MONTAJ HATLARINDA ÇOK AMAÇLI KARIŞIK MODEL SIRALAMA İÇİN ROTA BİRLEŞTİRMELİ

AÇGÖZLÜ RASSALLAŞTIRILMIŞ UYARLAMALI ARAMA YORDAMI

Şerafettin ALPAY

ŞLEMPE ARITIM TESİSİ ATIĞI KONDENSATIN ÖZÜTLEME YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uğur SELENGİL, Hakan DEMİRAL , M. Ercengiz YILDIRIM

AN INVESTIGATION OF AMORPHIZATION IN Fe-Al ALLOYS DURING MECHANICAL ALLOYING

Hakan GAŞAN, Osman Nuri ÇELİK, Nedret AYDINBEYLİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ