EDİTÖRLER

Sahibi / Owner

Prof. Dr. Hasan GÖNEN

Rektör

 

Editör

Prof. Dr. Emin KAHYA

 

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI

Yrd. Doç. Dr. Meryem ULUSKAN 

 

Bölüm Editörleri  

Bölüm  

Adı ve Soyadı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Esra Nergis YOLAÇAN

yolacan@ogu.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Rıfat EDİZKAN 

redizkan@ogu.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

Prof. Dr. Nimetullah BURNAK

nburnak@ogu.edu.tr

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Ender DEMİREL

edemirel@ogu.edu.tr

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Selahattin KADİR

skadir@ogu.edu.tr

Kimya Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN

aaskin@ogu.edu.tr

Maden Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Sabiha KOCA

skoca@ogu.edu.tr

Makine Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Zekeriya ALTAÇ

azltac@ogu.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü

Prof. Dr. Mustafa ANIK 

manik@ogu.edu.tr